محمد علی بنی اسدی
بهمن ۵, ۱۳۹۹
ایرج طهماسب
بهمن ۵, ۱۳۹۹

جمال اکرمی

جمال اکرمي
متولد سال ۱۳۳۶
سمنان
.
کودکي و نوجوانيهايش در کتابخانه کانون پرورش فکري گذشت. در سال ۱۳۵۵ به عنوان مربي نقاشي کودک در کانون پرورش فکري مشغول کار شد و در سالهاي پس از انقلاب به عنوان مدرس نقاشي کودک کارش را ادامه داد.
همزمان نوشتن براي کودکان و نوجوانان را شروع کرد و تاکنون نزديک به ۵۰ کتاب قصه کودک، ۸ کتاب شعر، ۲۰ کتاب ترجمه، ۱۲ رمان و چند کتاب پژوهشي نوشته و آثارش در برخي از کشورهاي جهان ترجمه شده است.
کتابهاي «کودک و تصوير» جلد ۱ و ۲ از جمله کتابهاي پژوهشياش در زمينه تاريخچه تصويرگري کتاب کودک در ايران و جستارهاي نظري درباره آن است.
داوري در زمينه نقاشي کودک، شعر، قصه و تصويرگري در جشنوارههاي گوناگون از ديگر تلاشهاي اکرمي است. در حال حاضر نوشتن رمان براي نوجوانان و برگزاري کارگاههاي «بازي، قصه، نمايش» در شهرهاي گوناگون از جمله تلاشهاي اصلي او به شمار ميرود.