آتوسا صالحی
بهمن ۵, ۱۳۹۹
جمال اکرمی
بهمن ۵, ۱۳۹۹

محمد علی بنی اسدی

محمد علي بني اسدي
متولد سال ۱۳۳۴
سمنان است
.
تحصيلاتش کارشناسي ارشد تصويرسازي از دانشگاه تهران است و هماکنون استاديار دانشکده هنرهاي تجسمي پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران.
تصويرگري بيش از ۹۵ عنوان کتاب براي کودک و نوجوان، کار در مطبوعات (تصويرگري و طراحي کاريکاتور) از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲، شرکت در نمايشگاه هاي جمعي در ايران و کشورهاي ديگر در رشته هاي تصويرسازي نقاشي و کاريکاتور، دريافت جوايز متعدد در زمينه هاي کاريکاتور و تصويرگري، يکي از پنج تصوير ساز فهرست نهايي جايزه جهاني هانس کريستين اندرسن ۲۰۱۲ و کانديد جايزه جهاني آستريد ليندگرن (آلما) از ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ بخشي از سوابق بني اسدي است.
بني اسدي داوري هاي متعددي در زمينه هاي کاريکاتور و تصويرسازي در جشنواره هاي ملي و بين المللي داشته است.