برای رفاه شما عزیزان دبیرخانه جشنواره تصمیم گرفت همه نقاشی ها را در قالب یک اپلیکیشن اندروید تلفن همراه در دسته بندی و تفکیک بخش های مختلف ارائه کند.

| دانلود اپلیکیشن |

 

– – – – – – – – –

 

– – – – – – – – –